Jak naučit dítě, aby bylo sebevědomé. Základní rodičovské techniky

Sebevědomí je hlavním charakterovým rysem člověka, který mu umožňuje vzkvétat ve společenském životě. Tento pocit nám dodává sebevědomí a neúprosně nás vede k rychlé adaptaci ve společnosti. Sebedůvěra umožňuje jednotlivci dosáhnout cílů a naplnit svůj život četnými vítězstvími. To je důvod, proč psychologové připisují zvláštní důležitost této charakterové vlastnosti.

 • 1 Úrodná půda pro důvěru
 • 2 Základní rodičovské techniky
 • 3 Sebevědomí vede k sebedůvěře
 • 4 Některé body ve vzdělávání
 • 5 Důvěra v dospívání
 • 6 Různorodé vzdělávání

Úrodná půda pro důvěru

Důvěra se utváří a rozvíjí již v raném věku. Hlavním úkolem rodičů je proto naučit své dítě sebevědomí. Je důležité, aby dítě absorbovalo tuto vlastnost spolu s mateřským mlékem. Ptáte se: “Jak to můžete udělat, když je dítě tak malé?” Ve skutečnosti je pro něj v tomto období nejdůležitější mateřská a otcovská láska, péče a příznivé prostředí v domě.

Ale tyhle věci jsou tak samozřejmé, že ani nestojí za to je dokazovat. Jak vyrůstá, dítě jako houba nasává všechny informace o atmosféře domova svého otce. Jeho komunikace, od narození do 2-3 let, se týká především vztahů s vlastními rodiči. Právě od nich děti dostávají informace o světě kolem sebe. Jak naučit dítě, aby bylo sebevědomé?

Od raného dětství dítě potřebuje lásku

Nejprve se objektivně zhodnoťte – jak moc jste rozhodní? Jen skeptici tvrdí, že lidé se nikdy nemění. Ve skutečnosti, se silnou touhou v kombinaci se silou vůle, je to přístupné každému zralému člověku.

I když vše nevyjde hned, neměli byste svému dítěti dávat najevo své obavy a pochybnosti. Koneckonců, pro dobro vaší rodiny a vašeho budoucího syna nebo dcery je takové chování prostě nutné.

K formování charakteru dítěte dochází ve věku 5-6 let. Doporučujeme vám zpozornět: jak reagujete na situace, kdy vaše miminko vyjádří svou touhu? Dovolíte mu mít vlastní názor? Jak se liší jeho chování při komunikaci s vámi a s prarodiči?

Základní rodičovské techniky

Odborníci na psychologii zdůrazňují, že přílišná kontrola a potlačování dítěte ho může připravit o sebevědomí. Proto přehodnoťte své výchovné metody, pokud pozorujete, že se váš syn nebo dcera chová k ostatním příbuzným uvolněněji.

Nejčastější chybou, kterou rodiče dělají, je neustálé stahování dítěte. Odborníci identifikují takový koncept jako „pozitivní posílení“. To znamená, že jakékoli lidské chování je posilováno negativními nebo pozitivními emocemi.

READ
Vesty z polární lišky: možnosti pro módní vzhled

Pokud například chcete, aby vaše rostoucí dítě získalo rysy vytrvalosti a vytrvalosti, radujte se s ním pokaždé, když toho dosáhne.

Vyřezalo vaše dítě složitou figurku zvířátka z plastelíny? A před tím, před několika dny, to nedokázal. Určitě ho za to pochvalte! Nekritizujte, pokud dílo ještě nemá ideální formy.

Hlavní věc je, že dítě dokončilo práci, přestože bylo připraveno se vzdát. Dítě tak nejen neodradíte od chuti dále tvořit, ale zároveň ho popostrčíte ke složitějším možnostem modelování z plastelíny. Jedno malé vítězství vede k dalším. A to jsou důležité podmínky pro získání sebevědomí!

Sebevědomí vede k sebedůvěře

Asi mnoho lidí ví, že jsou chvíle, kdy dítě trvá na svém. Ale vaše pozice je jiná. Jen málokdo dovolí dítěti jednat, jak uzná za vhodné.Možná se úplně mýlí, ale ať to pocítí samo.

Například 4letý chlapec, když jde na procházku, vyžaduje lehkou bundu, když je venku mráz. Za prvé, nemusíte mu nic dokazovat, stačí říct: „Mýlíš se, v té bundě okamžitě zmrzneš.“

Jak naučit dítě, aby bylo sebevědomé?

Za druhé, nenechte se obtěžovat tím, že nadále trvá. To mu pomůže stát se vytrvalým v životě. Dejte synovi bundu, o kterou žádá, a nechte ho jít na dvůr. Ujišťujeme vás, že miminko za 10-15 minut nenastydne.

Ale vrátí se zmatený. K čemu je tato situace? Důvěra se buduje, když existuje pochopení, že milovaná osoba je schopna poskytnout správnou radu a volba bude vždy na dítěti.

Nezaměňujte tuto možnost s permisivitou. Stačí najít střední cestu a umožnit dítěti, aby se rozhodovalo samo. To mu pomůže rozvíjet nejen sebevědomí, ale také ho naučí přiznat své chyby.

Některé body ve výchově

Již výše jsme zmínili, že vlastní názor a nezávislost dítěte jsou výborným základem pro budování sebevědomí. Mladší generaci je třeba naučit, že si některé problémy dokáže vyřešit sama. Jsou ale takové, za které jsou zodpovědní dospělí. Vašemu dítěti je například 6-7 let, v tomto věku umí číst téměř každý.

Vezměte list plakátu a rozdělte ho na tři části. Do první části napište nebo nakreslete momenty, kde se rozhodujete a tuto část vybarvěte žlutě.

Ve druhé části identifikujte situace, kdy si dítě samo určuje, jak má jednat. Například jaké hry hrát, kam ukládat hračky. Možnost požadovat určité dárky k významným svátkům (narozeniny, Nový rok). Natřete tuto oblast zelenou barvou.

READ
Bývalá manželka Dmitrije Tarasova

Nakonec vyplňte třetí plochu žlutou barvou a nechte ji volnou. Vysvětlete svému dítěti, že jsou to chvíle, kdy pochybuje o řešení svého problému a může požádat rodiče o radu. Co by to mohlo být? Například syn nebo dcera pochybuje, zda pozvat souseda Sašu na jeho narozeniny, nebo jaký obrázek nakreslit do školky/školy na určité téma.

Vyplňte žlutou oblast obrázky a textem, jakmile problém nastane. V jistém smyslu taková taktika chování pomůže dítěti pochopit hranice, kdy může jednat samostatně a kdy by mělo naslouchat a poslouchat své rodiče.

Tato forma hry naučí malého človíčka pořádku a stabilitě. A to jsou důležité faktory, abyste získali sebevědomí.

Důvěra v dospívání

Není žádným tajemstvím, že většina teenagerů ve věku 12-14 let pravidelně zažívá emocionální výkyvy. V tomto období dochází k intenzivnímu fyzickému a duchovnímu rozvoji. To, co teenagera dříve znepokojovalo, ho nyní činí lhostejným. Mění se chutě, vášně, idoly a získávají se nové životní hodnoty.

V tomto období hrají důležitou roli jeho vztahy s ostatními: s vrstevníky a učiteli. Mnoho teenagerů pociťuje nepohodlí kvůli změnám vzhledu. Výskyt kožních vyrážek (akné), změna hlasu (u chlapců), neforemná postava – všechny tyto faktory mohou oslabit sebevědomí.

Neměli byste to odmítat a myslet si, že to není tak významné, jak to popisuje váš syn nebo dcera. Místo toho pomozte svému rostoucímu dítěti organizovat se. Pokud to ještě není možné, vytáhněte svou fotku a ukažte, že jste v tom věku také vypadali.

Z nepohodlné puberťačky se ale postupem času stal člověk s dobrou postavou. Pokud se teenager stále neúčastní žádné sportovní sekce, napravte situaci!

Fyzická aktivita je v tomto věku nezbytná. Některé činnosti mají navíc příznivý vliv na vývoj těla a formování fyzických forem. Často hranaté dívky a chlapci díky sportovním sekcím získávají požadované zaoblené obrysy těla.

Vzhled má výrazný vliv na sebevědomí člověka a děti nejsou výjimkou. Věnujte pozornost tomu, jakou „váhu“ má teenager ve společnosti Jak se k němu ostatní chovají?

Pokud jste si všimli, je důležitá důvěra mezi vámi, aby vaše dítě mohlo rozvíjet sebevědomí a udržovat ho na správné úrovni. Pokud si dítě stěžuje, že se stydí odpovídat u tabule nebo dokonce ze svého místa, stojí za to najít důvod takové nejistoty.

READ
Manikúra termálním lakem: fotografie a nejlepší designové nápady

Všestranné vzdělání

Pokud jste ke svému dítěti pozorní, pak jste dlouho studovali jeho silné a slabé stránky. Škola je místem, kde děti tráví většinu času. Je velmi důležité, aby se studium pro vašeho syna nebo dceru nestalo povinností. Mnoho rodičů už od první třídy svému dítěti vštěpuje, že by mělo dostávat jen „A“.

Věřte, že není snadné udržet takovou úroveň dlouhodobě. To by mělo být usnadněno nejen touhou a vytrvalostí dítěte, ale také jeho přirozenými schopnostmi. Pokud tedy dítě ve studiu nevyhnutelně „klouže“ a jeho sebevědomí každým dnem slábne, měla by být přijata určitá opatření.

Za prvé, vaše nadměrné podráždění vaše dítě pouze odstrčí a stáhne se do sebe. Proto s ním mluvte v klidu. Zjistěte, v jakém okamžiku danému tématu nerozuměl v matematice nebo ruském jazyce. Nevyhazujte peníze za lektora. Koneckonců, oni sami pravděpodobně nebudou schopni pomoci pochopit materiál.

Pokud však další třídy nedávají požadovaný účinek, nesnažte se na dítě vyvíjet tlak. Možná je jeho potenciál na zvládnutí tohoto předmětu nízký a je to pro něj opravdu těžké.

Nejdůležitější je vyhnout se možnosti boje s větrnými mlýny. S každým dalším neúspěchem klesne sebevědomí vašeho dítěte a znovu získat sebevědomí nebude snadné.

Stačí přejít na další přednosti vašeho syna či dcery. Například: jsi špatný v matematice? Vaše dítě ale vyniká v učení cizího jazyka nebo bez potíží píše eseje – zaměřte se na tyto schopnosti.

Povzbuzujte ho, schvalujte mu vítězství na školních olympiádách a sportovních vítězstvích. Souhlasíte s tím, že často výborní studenti opouštějí školu a nedosahují svých cílů Snad každé „A“ pro ně nebylo jednoduché.

Zbavilo mě to klidu a vyvolalo strach a pochybnosti. A včerejší studenti „C“ dosáhnou toho, co chtějí, bez větších potíží. Volají lásku k životu a sebevědomí, aby jim pomohly v jejich aspiracích!

Tři z rakve: sebevědomí, sebeúcta a sebevědomí

Zdá se, že všechny tři koncepty jsou o tom samém. Ve skutečnosti se jedná o různé entity, které spolu mohou souviset, ale rozhodně mají různé významy. Pojďme na to přijít:

 1. Sebevědomí je subjektivní představa o vašich silných a slabých stránkách.
 2. Sebevědomí – téměř totéž jako nafouknuté sebevědomí. Přesvědčení člověka, že jeho schopnosti jsou větší, než ve skutečnosti jsou.
 3. Sebevědomí – přiměřené posouzení vlastních schopností, které odpovídá skutečnosti.

“Sebevědomý člověk není ten, kdo se vrhne do útoku na nedobytnou pevnost, ale ten, kdo se na ni podívá a pochopí: “Jo, se svými současnými dovednostmi z toho dokážu překonat asi dvě třetiny.” To znamená, že o sobě ví všechno a je klidný ohledně svých dovedností.“.

Vysoké sebevědomí není samo o sobě špatné. Existuje dokonce psychologická strategie pro dosažení cílů: předstírejte to, dokud to neuděláte („předstírejte, dokud to neuděláte pravdivé“). Předpokládá se, že pokud se budete chovat, jako by již bylo dosaženo velkého a komplexního cíle, bude snazší se tam dostat.

READ
Make-up pro zelené oči - zdůrazněné kouzlo kouzla

Na druhou stranu sebevědomí (stejně jako nízké sebevědomí) může vést k potížím v rozhodování, komunikaci a sebeobjevování. Je těžké udělat správnou volbu bez adekvátního posouzení vašich schopností.

Buď jsou hory po kolena, nebo se nechci dívat do zrcadla: jak funguje sebeúcta

Nesoulad mezi realitou a sebeúctou u dítěte je normou související s věkem. Zde jsou některé klíčové fáze vývoje sebevědomí u dítěte:

 1. Předškolák, malé dítě představuje si sebe jako všemocného – není nic mimo jeho kontrolu.
 1. Student střední školy začíná poznávat svět, potkávat jiné lidi, porovnávat své úspěchy s úspěchy svých spolužáků. V tomto období dítě zjišťuje, co umí a vytváří si o sobě adekvátní hodnocení.

„Tady je samozřejmě důležitá podpora rodičů a dobrých učitelů, kteří dítě učí a nečekají, že vše zvládne napoprvé bezchybně. Z nějakého důvodu se od dětí často očekává, že vše udělají dobře hned, ale to se neděje. Tato odpovědnost je na nás: své děti musíme učit velmi důkladně a důkladně.“

 1. В dospívání systém se zhroutí. Zpočátku hormony nutí teenagery myslet si, že jsou schopni jakéhokoli úspěchu. A pak kvůli nedostatku životních zkušeností, potřebných dovedností a nepochopení některých systémů se děti potýkají s porážkou, která je vzhledem k jejich věku většinou velmi bolestivě prožívána.

Navíc prostředí ovlivňuje teenagera: začíná usilovat o obrazy, které kolem sebe vidí, snaží se být jako oni. Vypadat jako modelky ze sociálních sítí je téměř nemožné, ale pro teenagera je těžké se s tím smířit.

Tyto faktory často snižují sebevědomí dospívajících na nulu. V tomto věku se u dětí aktivně rozvíjejí komplexy, potíže s komunikací s dospělými a vrstevníky a špatné návyky.

„Že má dítě problémy se sebevědomím, poznáte podle toho, jak přijímá nové věci. Teenageri s nízkým sebevědomím často odmítají zkoušet nové věci, protože jsou již přesvědčeni o svém selhání.“

 1. Vše se opět změní, když člověk začne studovat vysokou školu. Přibližně do 22 let lidé by už měli mít adekvátní sebevědomí – vlastně by se měli vrátit do stavu dítěte.

Naše slova a činy: jak rodiče ovlivňují sebevědomí a sebevědomí dítěte

Můžeme přímo ovlivnit sebevědomí dítěte. Nejviditelnějším způsobem je komunikace, rozhovory. Komentáře jako „dobré“ nebo „špatné“ neumožňují dítěti vytvořit si adekvátní sebeúctu. Pro děti je velmi důležité, jak je vidí rodiče a za co jsou chváleny.

„Vše začíná zkušenostmi z raného dětství. Abychom rozvinuli sebevědomí, musíme dítěti říci, jaké je. Není jen „dobře odvedený“, ale „rozumný a dobrý v naslouchání“, „rychlý a silný“ nebo „důvtipný a starostlivý“.

To neznamená, že by se dítě nemělo vůbec chválit. Naopak je potřeba si jeho úspěchů všímat a vysílat. Oslavte jedničku z chemie a připomeňte mu, že je to jen jeho úspěch, nebo mu poděkujte za výdrž a pomoc, když teenager nosí tašky s potravinami z auta do bytu.

READ
6 základních pravidel pro péči o pleť po 30

Rodič může příkladem naučit dítě vyrovnat se s neúspěchy – to je důležitá dovednost pro rozvoj sebevědomí. Nejprve si zopakujte svou slovní zásobu. Například:

Ukažte, že je normální narazit na problém a nenacházet hned řešení. Vyjádřete své myšlenky, požádejte dítě o radu, zkuste problém vyřešit jinak. Dítě se tak naučí nevzdávat se a přestat si myslet, že problém je v něm. Když se dítě potýká s obtížemi, pochopí, jaké dovednosti může použít k dosažení požadovaného cíle.

„Táta například omylem rozbil kohoutek. Pokud bude velmi dlouho nadávat a nadávat na každého, kdo přijde k umyvadlu, ale nikdy nic neopraví, bude dítě řešit problémy stejně: mohou za to všichni kolem a ono je bezmocné cokoliv změnit. Bude pro něj těžké čelit obtížím a nebude si jistý svými schopnostmi.

A dítě může vidět úplně jiný obrázek. Táta v něm dlouho vybírá nástroje, zkouší několik metod, volá specialisty, pauzuje na šálek čaje a vrací se do práce. Zná hranice svých možností, využívá rad druhých a neplýtvá energií nadarmo. Takový příklad pravděpodobněji umožní dítěti pochopit, jak problém vyřešit klidně. V tuto chvíli se dítě učí, to funguje se všemi dětmi.“

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: